Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dünya Tıp Fakülteleri Veri Tabanına Girdi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dünya Tıp Fakülteleri Veri Tabanına Girdi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (DPÜ Tıp Fakültesi )’nden mezun olan öğrencilerimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından yapılan uzmanlık eğitimi sınavlarına girebilecekler. Tıp Fakültesi tarafından denklik için yapılan başvuru YÖK aracılığı ile Uluslar Arası Tıp Eğitimi ve Araştırmaları Gelişim Kuruluşu (FAIMER) tarafından kabul edildi.

Uluslararası Tıp Eğitimi ve Araştırmaları Gelişim Kuruluşu (FAIMER) ve diğer ortakları ile birlikte, uluslararası tıp eğitimini, programlı ve araştırma etkinlikleri ile desteklemeyi aktif olarak amaçlamaktadır. Belgelendirme programı sayesinde, ECFMG, uluslararası tıp fakültesi mezunlarının, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde olan ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi tarafından akredite edilmiş asistanlık ve yan dal programlarına girmek için hazır olup olmadıklarını belirlemektedir.

ECFMG Uluslararası tıp eğitimi destek programı Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) tarafından düzenlenen ve ECFMG himayesi altındaki bu program Amerika dışındaki ülkelerde tıp eğitimi veren üniversitelerdeki tıp fakültesi öğretim görevlileri için hazırlanmıştır. Bu program sayesinde diğer ülkelerdeki tıp bilimleri eğitimcileri Amerika’daki tıp eğitimi standartları, eğitim metotları hakkında bilgi edinerek ülkelerinde tıp eğitimini geliştirecek bilgiler edinebilirler.

 

Öğrecilerimizin bu eğitimi alabilmeleri için gerekli şartlar ise:

 

 · Dünya tıp okulları rehberinde listelenen bir okuldan listelendiği tarihte mezun olduğunuzu ispatlayan belgeler

 · Türkiye’de veya tıp eğitimi aldığınız diğer bir ülkede doktorluk yapma ruhsatınızın olduğunu ispatlayan belgeler

· U.S. Medical Licensing Examination (USMLE) sınavında hem temel tıp bilimleri hem de klinik bilimler bölümlerinde başarılı olmak.

 · Clinical Skills Assessment (CSA) denilen hem İngilizce hem de klinik becerileri ölçen sınavda başarılı olmak. Bu sınav ECFMG merkezi tarafından ECFMG sertifikası almak için gerekli tüm diğer koşulları sağlamış doktorlara eğitim Amerika’da uygulanır.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, Perşembe