2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)

A – ŞARTLAR
1-Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)
3-Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
4- Kurumlar arası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.

2018-2019 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

B - GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru formu Form için tıklayınız.
2-Not durum belgesi (onaylı transkript).
3- Onaylı ders içerikleri
4-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge
6-Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.
7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ
Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/  Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

Tıp Fakültesi için başvuru süresi 09 Temmuz 2018 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasındadır.

E – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

16 Temmuz 2018

Başvuru Bitiş Tarihi

27 Temmuz 2018

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

30 Temmuz-03 Ağustos 2018

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

08 Ağustos 2018

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

13-17 Ağustos 2018

Yedek Kontenjanların Birim Web Sayfalarında İlanı

28 Ağustos 2018

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

29-31 Ağustos 2018

YÖK Esasları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

25 Temmuz 2018, Çarşamba / 3240 defa okundu.