Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Müracaatlar başvuru formu ile şahsen yapılır.

2- Not belgesi (transkript). Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (sureti kabul edilmez) ile ayrılacağı kurumda görmüş olduğu ve başardığı bu derslere ait ders müfredatları (içerik).

3- Öğrenci Belgesi.

4- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

5- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS Sonuç Belgesi.

6- Öğrenim gördüğü Üniversiteden temin edilecek olan 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmiş olduğu tablonun onaylı suretinin getirilmesi.

 

 

TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

                Tıp Fakültesi yatay geçiş başvuruları, başvuru süresi sonlandığında Tıp Fakültesinde kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilir.

                Değerlendirme esasları (Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre yapılır)

  1. Eksik Belge ile başvuru yapan ve ders müfredatı uyumsuz olan öğrenciler değerlendirme dışı bırakılır.

2.    Yatay geçişler ÖSYM’nin yaptığı sınavın Üniversite giriş puanının %70’i ile okul başarı

       ortalamasının %30’u  toplanarak elde edilen puan üzerinden değerlendirilir

3.    Sınıf tekrarı yapmamış olmak.

               

 

 

TIP FAKÜLTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

   

09 Temmuz 2018

Yatay geçiş müracaatı başlangıç tarihi

20 Temmuz 2018

Yatay geçiş müracaatının son günü

27 Temmuz 2018

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların
Rektörlük Makamına bildirilmesi

2 Ağustos 2018

Asil ve yedek adayların Üniversitemiz web sayfasında ilanı

6-7 Ağustos 2018

Asil  adayların kayıtları

8 Ağustos 2018

Eksik kontenjanların Rektörlük makamına bildirilmesi

9 Ağustos 2018

Yedek kontenjanların ilanı

13-14 Ağustos 2018

Yedek adayların kayıtları

 

 

04 Temmuz 2018, Çarşamba / 2151 defa okundu.