Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Hk.

20 Kasım 2023 Pazartesi

2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları uyarınca Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemiz Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi alma hakkı kazanan adayların ilk başvurularını Sağlık Bakanlığı’na yapmaları gerekmektedir.

Başvuru ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra uzmanlık öğrencileri, Üniversitemiz Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi almak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak görevlendirileceklerdir.

Uzmanlık öğrencileri, kadro ve özlük haklarının bulunduğu kurumdan ayrılış yapacak ve daha sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte  Üniversitemiz Tıp Fakültesine başvuru yaparak ilgili uzmanlık programındaki eğitimlerine başlayacaklardır.

 

Sağlık Bakanlığı Adına Üniversitemize Yerleşen Uzmanlık Öğrencilerinden Talep Edilecek Olan Belgeler:

1- Dilekçe (Tıklayınız)

2- İki Adet Fotoğraf (Vesikalık)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

5- Askerlik Durum Belgesi (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

6- Yerleştirme Sonuç Belgesi

7- HİTAP Hizmet Dökümü (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

8- Yıllık izin durumunu gösterir resmi belge.

9- Sağlık Bakanlığı görevlendirme onay örneği.

10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni Tıklayınız

11- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni Tıklayınız

 

Yabancı Uyruklu Adaylar

2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşen yabancı uyruklu adayların, aşağıda gösterilen belgeleri 04.12.2023 tarihine kadar şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinden İstenilen Belgeler

1-  Dilekçe (Tıklayınız)

2-  Pasaport fotokopisi     : Noter onaylı olmalıdır

3-  İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi  : Noter onaylı olmalıdır

4-  Diploma veya mezuniyet belgesi :  Noter onaylı olmalıdır

5-  Denklik belgesi : Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur.  (Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez)                                     

6- TUS yerleştirme sonuç belgesi: Web çıktısı alınabilir

7- Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi : En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. (Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez)

8- Vesikalık fotoğraf  (5 adet)

9- Tıp tescil numarasını gösteren belge :  Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenir           

10- Adli sicil belgesi

11- Sağlık raporu : Akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu bildirir tek hekim raporu

12- Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

 

Belgeler listedeki sıraya göre düzenlenerek dosya halinde teslim edilmelidir

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )