Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4/B Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Hk.

09 Mart 2023 Perşembe

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 31 Ocak 2023 tarihli ve 32090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 09.02.2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanımızla da güncellenen ilanlarımızda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların değerlendirme sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 24 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde  imzalı dilekçe ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların arşiv araştırması sonucunda yerleştirme işlemleri yapılacak ve kendilerine sözleşme imzalattırılmak üzere bildirimde bulunulacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre Üniversitemiz merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirileceklerdir

Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2-      Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak olan sağlık kurulu raporu. (Sağlık Kurulu Raporunda yerleşmeye hak kazanılan pozisyonla ilgili temizlik, güvenlik ve diğer görevleri yapmasına engel rahatsızlığın bulunmadığı belirtilecektir)

3-      Fotograf (6 adet)

4-      Mal Bildirim Formu

5-      Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi örneği

 

İlan Sıra No.

Unvanı

Adet

Sonuçlar

1

Sağlık Teknikeri

2

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

2

Sağlık Teknikeri

2

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

3

Sağlık Teknikeri

2

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

4

Büro Personeli

4

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

5

Büro Personeli

1

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

6

Tekniker

2

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

7

Tekniker

1

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

8

Teknisyen

1

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

9

Teknisyen

4

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

10

Destek Personeli (Şoför)

1

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

11

Destek Personeli

4

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

12

Destek Personeli

1

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

13

Destek Personeli

5

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

14

Destek Personeli

4

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

15

Destek Personeli (Erkek)

18

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

16

Destek Personeli (Kadın)

8

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

17

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

20

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

18

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

5

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

19

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

10

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

20

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

5

Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )