Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KONGREDE KSBÜ’YÜ TEMSİL ETTİ

18 Ekim 2022 Salı - Görüntülenme: 842

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (AD) öğretim elemanları, 12-15 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen “Çocuk Merkezli Bakım Yaklaşımı & Çocuğun Onuruna, Haklarına ve Görüşlerine Saygı Duymak” temalı 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi’nde bir konferans, iki panel, dört sözel bildiri ve bir poster bildiri ile üniversitemizi temsil ettiler.

Kongre süresince; Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selmin Şenol, “Kronik Hastalığı Olan Adölesanların Erişkin Sağlık Hizmetlerine Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar” konferansını sundu. Öğretim üyeleri Doç. Dr. Emel Sezici, “Özefagus Atrezisi ve Trakea-özefagial Fistülü Olan Bebeklerde Beslenme” ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Güdek Seferoğlu, “Türkiye'de Son 10 Yılda Anne Sütü ile Beslenmenin Değerlendirilmesi” konularında panelist olarak sunumlarını yaptılar. Dr. Öğr. Üyesi Betül Yavuz danışmanlığında, Tuğba Karga Yılmaz tarafından tamamlanan “Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Hissedilen Ağrıyı Azaltmada Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması” yüksek lisans tezi sözel sunum olarak gerçekleştirildi.

Arş. Gör. Dr. Deniz Yiğit’in iki sözel sunumu yer aldı. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz danışmanlığındaki doktora tezi “Yapay Zeka Teknikleri İle Yenidoğanların Konfor Davranış Düzeylerinin Değerlendirilmesi” ve Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz, Dilek Şayık, Özlem Mumcu yazarlar eşliğinde, “Pandemide Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama ve İlk Yardım Öz-Yeterlik Durumlarının Belirlenmesi” bildirisi sunuldu.

Öğr. Gör. Canan Sümeyra Gün; Funda Güler ve Derya Yıldırım araştırmacı hemşirelerle birlikte “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çevresel Tehditlere Pediatri Hemşiresi Gözüyle Genel Bir Bakış” poster sunumunu yaptı.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )