Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine TÜSEB A Grubu Proje Destek Programı Çağrıları Açıldı

25 Ağustos 2022 Perşembe

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Lisans Öğrencilerine Yönelik A1 Proje Destek Programı

Programın Amacı: Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri tarafından yürütülecek kısa süreli projeleri destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Projenin Kapsamı: Bu çağrı kapsamında sağlık alanında yaşanan sorunların, mühendislik ve sağlık bilimlerinin ortak yaklaşımıyla ve sanayi iş birliğiyle çözümlenmesi planlanmaktadır. TÜSEB bu amaçla üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri tarafından hazırlanan çağrı başvuru alanı/alanları ilgili projeleri yürütmek ve geliştirmek için destek sağlayacaktır. Ayrıca genç bilim insanlarının yetiştirilmesinde öncülük yapacaktır.

Çağrı başlangıç ve kapanış tarihi: 16.08.2022-07.12.2022

Başvuru ve Detaylı Bilgi: https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik A2 Proje Destek Programı

1.     Programın Amacı ve Kapsamı

Programın Amacı: Üniversitelerde öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencileri tarafından yürütülecek kısa süreli projeleri destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmektir.

2.     Çağrı Başvuru Alanları

Beyin Bilgisayar Arayüzleri

Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı

Biyoinformatik

Giyilebilir Sağlık Teknolojileri

Medikal Robotik

Nörobilim

Engelli Bireyler için Destekleyici Teknolojiler

Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler

Rehabilitasyon Teknolojileri

Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Klinik Karar Destek Sistemleri

Hızlı Tanı Kiti

Yapay Organ

Protez ve Ortez Teknolojileri

Acil Sağlık Teknolojileri

 3.     Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Destek Kapsamı

· Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

·  Konferans katılım, yayın ve fikri/sınai hak tescillerine ilişkin masraflar proje bütçesine dahil edilemez. Proje konusu ile ilgili olarak yurt içi bilimsel toplantılara (kongre, konferans vb.) katılım/çalışma ziyaretleri için gerekli giderler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen şartlar ve limitler çerçevesinde ödenek olarak konulabilir. Bu seyahatlere sadece proje yürütücüsü ve danışman katılabilir. Bu fasıl için ek ödenek talep edilemez. Bu fasıldan diğer fasıllara, diğer fasıllardan bu fasıla aktarım yapılamaz.  Bu Uygulama Usulü ve Esasları kapsamında yurt dışı seyahat gideri ödenmez.

 Destek Miktarı ve Süresi

· 2022 yılı Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik A2 Proje Destek Programı kapsamında proje destek bütçesi ek ödenek dahil en fazla altmış bin (60.000,00) TL olabilir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

·        Bursiyer desteği sağlanmamaktadır.

·        Proje süresi ek süre dahil en fazla 2 (iki) yıldır.

Çağrı başlangıç ve kapanış tarihi: 16.08.2022-07.12.2022

Başvuru ve Detaylı Bilgi: https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )