Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ULUSLARARASI KONGREDE SÖZLÜ SUNUM

16 Ağustos 2022 Salı - Görüntülenme: 1112

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Güçlü, Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi’nde sözlü sunum gerçekleştirdi.

SBF öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, Arş. Gör. Emel Elem ile birlikte yapmış oldukları “Examining the Effect of Mentorship Practice on Students' Self-Esteem, University Adjustment, Communication and Problem Solving Skills” başlıklı çalışma ile yine SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı ile birlikte yapmış oldukları “Üniversite Öğrencilerinin Zeka Türleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı çalışmalar Doç. Dr. Güçlü tarafından sözlü olarak sunuldu.

Yapılan çalışmalarda mentorluk uygulamasının, öğrencilerin iletişim becerilerini ve benlik saygılarını arttırdığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği, ayrıca üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumlarını artırdığı sonuçlarına ulaşıldığını ifade eden Güçlü, “Genç meslek adaylarının kişisel ve mesleki gelişimleri açısından yararlı bulunan mentorluk uygulamalarının sağlık profesyonelleri yetiştiren bölümlerin eğitim müfredatlarına entegre edilmesi yararlı olacaktır. Yapılan diğer çalışmada ise öğrencilerin öğrenme stillerinin zeka türlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Buna göre öğrencilerin öğrenme stillerini ve zeka türlerini dikkate alan, olabildiğince zengin ve çeşitli öğretim materyalleri ile öğrencilere etkinlikler sunularak öğretim süreçlerinin zenginleştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )