Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

27 Temmuz 2022 Çarşamba

                                                                         T.C.

                                        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
                                            ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

                                          7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru
                                       (Ön Lissans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

 
            5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden kendi isteğiyle ayrılan,
azami öğrenim süresinden dolayı kaydı silinen ve Üniversitemizde herhangi bir
programa kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı öğrenci affından
faydalanmak üzere ekteki form ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrencilik
hakkı kazanabilirler.
 
            İlgili akademik birimin ders kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar
müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime
başlayabileceklerdir.
 
           Akademik takvimde belirtilen 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı ders kayıt
yenileme tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında ve
döneminde öğrenime başlayabileceklerdir.
 
            Konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
belirlenecektir.
            Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer
yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayınlanacaktır.
 
Son Başvuru Tarihi: 4 Kasım 2022
 
            Af kanunundan faydalanamayanlar:
            Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme
suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet
suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde
103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm
olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge
verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci
maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği
kesilenler,

            Başvuru Yeri ve Şekli:
            Ön lisans ve lisans programı başvuruları, ilgili Meslek Yüksek Okulu ve
Fakülteye,
            Yüksek lisans ve doktora başvuruları ise Enstitü öğrenci işleri bürosuna
yapılacaktır.
            Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir. Kargo veya posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
            İletişim No: 0 (274) 260 00 43-44-45-46
 
 

Dosya Ekleri
Ekleme Tarihi Açıklama İndir
BAŞVURU FORMU indir
UYGULAMA İLKELERİ indir

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )