Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2022-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesine Yerleşen Yabancı Uyruklu Adayların Dikkatine

29 Nisan 2022 Cuma

2022- TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşen adayların, aşağıda gösterilen belgeleri 13 Mayıs 2022 tarihine kadar şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri  gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinden İstenilen Belgeler

1- Dilekçe :

2- Pasaport fotokopisi     : Noter onaylı olmalıdır

3- İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi  : Noter onaylı olmalıdır

4- Diploma veya mezuniyet belgesi :  Noter onaylı olmalıdır

5- Denklik belgesi : Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur.  (Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez)                                                                   

6- TUS / YDUS yerleştirme sonuç belgesi: Web çıktısı alınabilir

7- Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi : En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. (Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez)

8- Vesikalık fotoğraf  (5 adet) :

9- Tıp tescil numarasını gösteren belge :  Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenir           

10- Adli sicil belgesi :

11- Sağlık raporu : Akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu bildirir tek hekim raporu

12- Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1) Belgeler listedeki sıraya göre düzenlenerek dosya halinde teslim edilmelidir

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )