Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Görevde Yükselme Sınavı İlanı Hk.

28 Şubat 2022 Pazartesi

İlan Metni İçin Tıklayınız

Başvuru Yapan Adayların Değerlendirme Sonuçları İçin (Kesinleşen Aday Listesi) Tıklayınız

Güncellenen Sınav Takvimi İçin (Tablo-1) Tıklayınız

Görevde Yükselme Sınavı Yapılacak Kadrolar İçin (Tablo -2) Tıklayınız

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KONU BAŞLIKLARI VE DERS NOTLARI (Tablo -3)

SINAV KONULARI

Ders Notları

T.C. Anayasası

Tıklayınız

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat

Tıklayınız

 Genel Olarak Devlet Teşkilatı

Tıklayınız

 Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

Tıklayınız

 İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri

Tıklayınız

 Milli Güvenlik Bilgileri

Tıklayınız

 Etik Davranış İlkeleri

Tıklayınız

 Halkla İlişkiler

Tıklayınız

 Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri

Tıklayınız

 Gizlilik ve Gizliliğin Önemi

Tıklayınız

 İnsan Hakları

Tıklayınız

 Yazışma ve Dosyalama Usulleri

Tıklayınız

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Tıklayınız

 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Tıklayınız

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Tıklayınız

 6245 sayılı Harcırah Kanunu

Tıklayınız

 Taşınır Mal Yönetmeliği

Tıklayınız

 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim   Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

Tıklayınız

 
Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )