Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Öğretim Üyesi Alım İlanı

08 Ekim 2021 Cuma

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

         İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylardan İstenilen Belgeler

1-     Dilekçe,

       Doçent kadrosu için

                 Doktor öğretim üyesi kadrosu için

2-     Özgeçmiş,

3-     Akademik çalışmaların puanlanmış listesi,

4-     Arşiv Araştırması Formu  (2 adet),

5-     Yabancı dil belgesi,

6-     2 Adet vesikalık fotoğraf,

7-     Adli sicil belgesi, (e-Devlet sisteminden alınabilir)

8-     Askerlik durum belgesi, ( e-Devlet sisteminden alınabilir.)

9-     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10-    Onaylı öğrenim belgeleri (lisans, doktora/tıpta uzmanlık, doçentlik belgeleri)

11-   Kamu kurumunda çalışanlar için hizmet belgesi (Üniversitemizde çalışıyor olan öğretim üyesi adaylarından istenilmemektedir.)

12-   İlanda aranan özel şartları sağladığını gösteren belgeler.

13-   Bilimsel çalışma ve yayın dosyaları, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, ilanda aranan özel şartları sağladığını gösteren belgeler, akademik çalışmaların puanlanmış listesi ve özgeçmiş PDF formatında olacak şekilde doçent ve dr.öğr.üyesi kadroları için 4 (dört) adet USB bellek içerisinde (bilimsel çalışma ve yayın dosyaları haricindeki diğer belgelerden de birer adet fiziki ortamda) teslim edilecektir.

-  Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca  eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-  Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

-   Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir.

-  Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, istenilen belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 08.10.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )