Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ YAPILDI

20 Eylül 2021 Pazartesi - Görüntülenme: 288

Ostim Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Ofisi, Tasarım Atölyeleri, Ostim Teknopark, Ön Kuluçka Merkezi ve Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörlüğüne, ekosisteminin geliştirilmesi ve çok yönlü iş birliği amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan toplantı ve çalışma ziyaretlerine KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven ve Öğr. Gör. Dr. Alper Efe katıldı.

KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven, özellikle biyomedikal cihaz teknolojilerinde üretim potansiyeline sahip medikal sanayi kümelenmesini bünyesinde barındırması ve üniversite sanayi iş birliğinde örnek bir model olması nedeniyle Ostim Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Ofisi, Tasarım Atölyeleri, Ostim Teknopark, Ön Kuluçka Merkezi ve Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörlüğüne çalışma ziyareti yaptıklarını ifade etti.

OSTİM Teknik Üniversitesi fuaye alanı incelemesinden sonra TTO Toplantı salonuna geçildi. OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal ile gerçekleşen toplantıda öncelikle KSBÜ ve OSTİM Teknik Üniversitesi karşılıklı genel olarak tanıtıldı. Ardından TTO Müdürü Topal tarafından ofisin birimleri ve organizasyon yapısı hakkında bilgiler verildi. OSTİM Teknoloji Transfer Ofisini; (1) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, (2) Üniversite Sanayi İş birliği, (3) Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, (4) Ticarileşme ve İş Geliştirme olarak 4 modül içeren bir yapı olarak organize ettiklerini, bu birimlerin her birinin altında da uzman ve uzman yardımcısı şeklinde organizasyon şemaları oluşturduklarını belirtti. Her üniversitenin TTO organizasyonu yapısını kendi ekosistemine göre kurgulayarak özgün bir modelin ortaya konulması gerektiğini belirten Topal, bu çerçevede Ostim Teknik Üniversitesi de kendi orijinal modelini yapılandırdığını, endüstri ile iç içe olduklarından dolayı üniversite sanayi iş birliğinde daha hızlı ilerleyebildiklerini ifade etti.

Toplantıya OSTİM teknik Üniversitesinden Proje Geliştirme ve Yönetimi Ofisi Koordinatörü Yurdum Hasgül, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Çiğdem Serdengeçti, Öğr. Gör.  Filiz Gürbüz, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesinden ise Küme Koordinatörü Nilsu Bozdemir katıldı.

“KSBÜ-OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR”

OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinatörü Hasgül, OSTİM’in başlangıçta küçük bir sanayi sitesi iken zaman içerisinde Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştüğünü, genişleyen bu ekosistemin daha da organize bir yapıya bürünerek (1) İŞİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, (2) OSSA Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, (3) Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, (4) Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, (5) OSTİM ENERJİK Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, (6) HTK Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, (7) Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi olmak üzere OSTİM lokasyonuyla sınırlı olmayan 7 sektörel kümelenmenin oluştuğunu söyledi.  Çıkış noktalarının işletmelerin teknolojilerini artırmak olduğunu belirten Hasgül, OSTİM’in bir anlamda OSB kuluçkası rolünü üstlenerek hızlıca teknoloji transferi yapma yeteneğine kavuştuğunu, özellikle savunma sanayinde hızlı bir büyüme gerçekleştiğinin altını çizdi. Kurucu OSTİM Vakfı’nın öncelikle Teknopark ve Kümelenme yapısını oluşturduğunu daha sonra ise inovasyon ve teknolojiyi geliştirmek için beyaz yakalı mühendislerin yetişmesi amacıyla üniversitenin kurulduğunu söyledi. Koordinatör Hasgül, Üniversite olarak projeleri genellikle TÜBİTAK, Ufuk Avrupa, Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’e yönelik sunduklarını ifade etti.

KSBÜ’den Öğr. Gör. Dr. Alper Efe ise genelde üniversiteden sanayiye doğru olan üniversite sanayi iş birliği modelinin Ostim modelinde paradigmayı alışılmışın dışına çıkardığını adeta endüstri ekosistemindeki akademik ihtiyacın üniversiteyi meydana getirdiğini, diğer taraftan özellikle sağlık alanındaki projeler için KSBÜ gibi tematik bir üniversite ile iş birliği yapmanın ciddi bir potansiyel oluşturabileceğini ifade etti.

“KSBÜ, OSTİM MEDİKAL KÜME PAYDAŞI OLACAK”

Medikal Küme Koordinatörü Bozdemir ise Teknopark ile TTO arasındaki görev dağılımının çok iyi olması gerektiğini, TTO’nun girişimcilik anlamında inkübasyon atölyesine döndüğünü, üst yönetimin proje dostu yaklaşımlarından dolayı süreçlerin daha iyi işlediğini belirtti. Ankara’nın özellikle (1) Savunma, (2) İş ve İnşaat Malzemeleri, (3) Medikal olmak üzere 3 sektörde rekabetçi olduğunu ortaya koyan Bozdemir, Türkiye’de medikal sanayinin özellikle ithal cihazların yerli üretime dönüşmesi ile şekillendiğini, bu yaklaşımın ise birtakım sınırlılıklar barındırdığını, özellikle MR, Ultrason, Oksijen ventilatörü gibi cihazların üretiminde rekabetçi olduklarını ifade etti. Bozdemir, diğer ulusal sağlık kümelenmelerine yetkinliklerine mercek tutulduğunda İstanbul biyoteknoloji, İzmir tıbbi cihazlar, Samsun’un ise cerrahi el aletleri konusunda uzmanlaşmış medikal kümeleri barındırdığını söyledi.  Koordinatör Bozdemir, kümelenmeler konusunda kamu tarafındaki muhatapların (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, (2) Ticaret Bakanlığında ise Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı olduğunu, ayrıca Sağlık Endüstrisine spesifik Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Milli Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulmasına yönelik bir planlama olduğu belirtti.

OSTİM TEKNOPARK DA ZİYARET EDİLDİ

KSBÜ Heyeti TTO Yönetim ofislerini, Proje Geliştirme ve Yönetim Ofislerini ziyaret etti. Proje Ofisi Koordinatörü Yurdum Hasgül mevcut durumda devam eden projeler hakkında kısa bilgi verdi. Üniversite Tasarım atölyeleri, 3D Printer ve Eklemeli İmalat Laboratuvarında akademisyenler danışmanlığında yapılan öğrenci projelerinin incelenmesinin ardından heyet OSTİM Teknopark ile toplantı gerçekleştirdi. OSTİM Teknopark Teknoloji Transfer ve Ticarileşme Koordinatörü Handan Hay Yiğit, teknopark’ın 2015 de kurulduğunu şu an makine, savunma ve yazılım sektörleri ağırlıklı olarak 135 firmaya ev sahipliği yaptıklarını, teknopark olarak iki farklı lokasyonda hizmet verdiklerini ifade etti. Teknoparkların firmalara sadece ofis sağlayan bir işletme değil inkübasyon sürecinin tamamlanması ve firmaların markalaşmasında destekleyici ortam sunan bir model olduklarını belirten Yiğit, firmaların da teknoparklardaki bu uzmanlıktan istifade etmelerinin önemli olduğunu söyledi. Toplantının ardından heyet üretim atölyeleri ve ön kuluçka merkezini incelendi.

KSBÜ HEYETİ FİNAL ZİYARETİNİ MEDİKAL KÜME OFİSİNE YAPTI

KSBÜ Heyeti final ziyaretini OSTİM Medikal Sanayi Küme Koordinatörlüğüne yaptı. Medikal Küme Koordinatörü Nilsu Bozdemir, küme bünyesinde hali hazırda tıbbi cihaz üretimi yapan 96 firmanın bulunduğunu belirtti. Medikal sektörüne yönelik olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak sektörün nabzını tuttuklarını belirten Bozdemir, bunların en önemlilerinin (1) MEDICA - Almanya, (2) Arab health - Dubai, (3) Expomed – Türkiye, (4) FIME - A.B.D., (5) MedLab Middle East olarak sıralanabileceğini, diğer taraftan “Tıbbi Cihaz” ve “Tıp Teknolojileri” sektörel sivil toplum kuruluşlarının da medikal sanayi ekosistemi içerisinde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )