Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ESKİŞEHİR ARİNKOM TTO’YA İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ

07 Eylül 2021 Salı - Görüntülenme: 625

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven ve Öğr. Gör. Dr. Alper Efe, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi olan ARİNKOM TTO ve bünyesindeki ANAÇ Ön Kuluçka Merkezine ekosisteminin geliştirilmesi ve çok yönlü iş birliği amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında kampüs içerisindeki ATAP Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı ve Teknoloji Bahçesi de yer aldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güven teknoloji transferi ekosisteminin geliştirilmesi, Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, bilginin ticarileşmesi ve tescillenmesi konularında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılarak çok yönlü iş birliği yapmak amacıyla teknoloji transfer ofisleri arasında öncü ve rehber rolü ile ön planda olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM TTO’ya çalışma ziyareti yaptıklarını belirtti.

KSBÜ TANITILDI

ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ ile gerçekleşen çalışma ziyaretinde öncelikle KSBÜ ve bölümleri tanıtıldı. Ardından TTO Yöneticisi Dağ tarafından birimlerinin geçmişi hakkında bilgiler verildi. Dağ, Mart 2013’de Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak kurulan ARİNKOM TTO’nun, 2014 yılı Ocak ayından itibaren TÜBİTAK 1513 programı destekli bir ara yüz olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. 2018 yılından beri Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi olarak hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Dağ, ARİNKOM TTO’nun hem Yunus Emre Kampüsü hem de İki Eylül Kampüsündeki ofisleri ile çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Dağ, ARİNKOM TTO tarafından hazırlanan Teknoloji Transfer Ofisleri Kitabı ve Girişimcilik Sözlüğü’nü de ziyaretçilere takdim etti.

“KSBÜ-ARİNKOM, TTO SÜREÇLERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR”

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisinde yapılan toplantıda yönetici Mehmet Hakan Dağ teknoloji transfer ofisinin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreleri ve organizasyonel yapılanmasını aktardı. Dağ, 1 Ocak 2014 tarihinde TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 10 yıllık destek almayı hak eden Teknoloji Transfer Ofisleri arasında olduğunu belirtti. Girişimcilik, Üniversite-Sanayi İş birliği, Proje Destekleri, Fikri Haklar ve Ticarileşme, Tanıtım ana başlıklarında farklı alt modüller ve Anatek A.Ş. iş birliğinde çalışmalarını güçlü ve dinamik bir ekip ile yürüttüklerini belirten Dağ, haftalık sektörel ziyaretler ile akademik ortamda üretilen fikirleri ve projeleri ilgili sektör temsilcilerine aktardıklarını böylece bu fikir ve projelerin toplumun yararına dönüşmesini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Bunun yanında proje tabanlı staj yaklaşımının üniversite-sanayi iş birliği düzleminde etkileşimi artırıcı bir işleve sahip olduğunu ifade eden Dağ, sadece Eskişehir ve bölgeden değil tüm Türkiye’den 100 civarı firma ile çalışmalar yaptıklarını, her öğrenci için akademik ve endüstriyel danışmanların atandığını ifade etti.

Özellikle teknoloji transfer ofisinin kurulduğu ilk 2-3 yılda proje desteklerine yönelik yoğun tanıtım toplantıları ve sunumları yaptıklarını belirten Dağ, akademisyenler ile haftalık periyodlar ile yaptıkları toplantıların da ulusal ve uluslararası projeler yapılmasında olumlu etkisinin olduğu üzerinde durdu. 

Girişimciliğin yaygınlaştırılması için ise BİGG TEAM teknogirişim programı, BEBKA Seed Up, Oyun Kuluçkası, Take Up Plus, Startapus gibi programların yürütücülüğünü yaptıklarını belirten yönetici Dağ, ayrıca ANAÇ ön kuluçka merkezi faaliyetleri ile teknolojik iş fikri olan girişimcilere destek olmak ve teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve büyümesine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğr. Gör. Dr. Alper Efe ise özellikle BİGG TEAM’in teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adayları için önemli bir fırsat olduğunu potansiyel girişimcilerin detaylı bilgiyi https://bigg.team/ adresinden alabileceğini söyledi. Dr. Efe, bilhassa sağlık ve iyi yaşam, sürdürebilir tarım ve beslenme, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler gibi tematik alanlara öncelik verildiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven ise kuluçka merkezleri aracılığıyla girişimcilere ilk adım sermaye desteği sağlamanın yanı sıra mentorluk hizmetleri, networking yatırımcıyla girişimci arasında köprü kurma, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı konusunda danışmanlık yapma gibi farklı alanlarda imkânlar oluşturmanın çok önem arz ettiğini belirtti.  Dr. Güven, teknogirişimlerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin artması için ilgili sektörlerde orta ve düşük teknolojiler yerine yüksek teknolojili ve katma değerli çözümlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Dr. Güven, akademik danışmanlık talepleri incelendiğinde daha çok Ar-Ge merkezi bulunan işletmelerde bu tip taleplerin yoğunlaştığını, bu süreci hızlandırma adına akademisyenlerin uzmanlık alanları ve yaptıkları projelere ilişkin bir envanter çıkarılmasının gerekli olduğunun altını çizdi. Ayrıca Dr. Güven ülkenin jeostratejik konumu dolayısıyla özellikle üretim, montaj, satış ve pazarlama konularındaki inovasyonlar konusunda çok daha rekabetçi olabileceğini söyledi.

ARİNKOM Ofisinde yapılan toplantının ardından KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven ve Öğr. Gör. Dr. Alper EFE, Teknoloji Bahçesi, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi, ATAP Anadolu Teknoloji Araştırma Parkına inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )