Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

BURSA BTÜ TTO, BEBKA VE BTSO İŞ BİRLİĞİ TOPLANTILARI YAPILDI

27 Ağustos 2021 Cuma - Görüntülenme: 901

Bursa Teknik Üniversitesi, BEBKA Kalkınma Ajansı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında teknoloji transferi, medikal ekosisteminin geliştirilmesi ve iş birliği amacıyla seri ziyaret ve toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güven ve Öğr. Gör. Dr. Alper Efe katıldı.

KSBÜ Rektör Danışmanı Güven, bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında çok yönlü iş birliği yapmak için bir dizi ziyaret ve toplantı planladıklarını bu ziyaretlerden ilkini girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında göze çarpan Bursa Teknik Üniversitesine yaptıklarını ifade etti. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt’a yapılan ilk ziyarette Teknoloji Transfer Ofisinin yapılandırılması ve kurumsal kapasitesinin arttırılmasında kuruma özgün bir modelin geliştirilmesi gerektiği ve belirgin bir farklılaşma stratejisi olması noktasında uzlaşıldı. Bu açıdan Kalkınma Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi’nin önemli bir referans olduğu gündeme geldi. Sağlık bilimleri, biyoteknoloji ve tıbbı cihaz teknolojilerinin giderek küresel ölçekte de önemini artırdığı bu bağlamda üretilen üniversite-sanayi iş birliği projeleri, üretilecek cihaz ve alınacak patentlerin bölge ve ülke açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Kurt, ileride birçok firmanın Ar-Ge merkezlerini üniversite kampüslerine taşımak isteyebileceğini söyledi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan çalışmalar neticesinde bilimsel yayın, TEYDEP, ARDEP ve nihayetinde uluslararası projelere dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

KSBÜ-BTÜ TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ekibi ile yapılan toplantıda ofis müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu’nun açılış konuşmalarının ardından müdür yardımcısı Öğr. Gör.  Fatma Erdönmez, üniversitenin ve Teknoloji Transfer Ofisinin tanıtan sunum yaptı.  Teknoloji transfer ofisinin faaliyetleri ve organizasyon yapısının masaya yatırıldığı toplantıda yenilikçi üniversite mottosu ile yola çıkan BTÜ’nün, Ar-Ge bütçesinin en fazla olduğu üniversiteler arasında olduğu belirtildi. Üniversitenin özellikle görüntü işleme, malzeme, mobilya imalatı ve veri yönetimi konularında yetkinlik seviyesinin yüksek olduğu, odaklanılan tema olarak da robotlar ve akıllı sistemlerin belirlendiğini, 7500 olan toplam öğrenci sayısının yüzde 23’ünün lisansüstü öğrencilerden oluştuğunu ifade etti. Mevcut durumda birçok uygulama ve araştırma merkezlerinin olduğunu Elektrikli Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin ise en son kurulum merkez olarak gündemde olduğunu söyledi. Dr. Kaboğlu ise TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile üniversite-sanayi iş birliğinin artırıldığını, TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına üniversiteden 100 ayrı takım ile toplam 2000 öğrencinin katıldığını, böylece lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürüne ısındıklarının altını çizdi. TÜBİTAK Projelerinden özellikle 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı, 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programlarının duyurulması ve başvurularının artırılması hedeflendiği belirtildi.

KSBÜ Öğr. Gör. Dr. Alper Efe ise tanıtım günleri düzenlenerek proje duyuruları yapılabileceğini,   www.yatirimadestek.gov.tr ve www.hamle.gov.tr gibi portallar aracılığı ile özellikle yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine destek olacak birçok fırsatın olduğunu, gerek akademisyen gerekse özel sektörden araştırmacı ve girişimcilerin bu tarz portallar aracılığı ile hızlı bir şekilde kendilerine en uygun proje ve desteklere ulaşabildiğini vurguladı. Yapılan araştırma ve projelerde önemli nihai hedeflerden birinin de ticarileşme potansiyeli yüksek patentler olduğunu belirten Dr. Efe bu bağlamda FSMH süreçleri hakkında araştırmacılara periyodik bilgilendirme yapılmasının önemi üzerinde durdu.

BEBKA SAĞLIK SEKTÖRÜ PROJELERİNİ MASAYA YATIRDI

Ardından BEBKA Kalkınma Ajansında Yatırım Destek Ofisi ile yapılan toplantıda, Koordinatör Erhan Öztürk, TR41 bölgesi kapsamındaki Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine yönelik yatırım projeleri için sektörel analizler yapıldığını, gelen alım heyetlerine detaylı bilgilendirme yapıldığını sağlık sektöründeki çalışmaların özellikle sağlık turizmi alanında yoğunlaştığını belirtti. Sağlık turizminde taleplerin özellikle diş tedavisi, saç ekimi, estetik ve fizik tedavi başlıklarında olduğunu belirtti. Bölgede 3D biyoyazıcılar ile diş protezi üretimi, protez kemik üretimi, tıbbi ve aromatik bitki olarak ise başta defne yaprağı olmak üzere birçok tıbbi bitkinin yağını çıkarmak üzere distilasyon tesisi projelerinin yapıldığını belirtti. Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Murat Çalışkan ise sağlık turizmini küresel ölçekte görme açısından Antalya’da düzenlenen sağlık turizmi fuarının önem arz ettiğini belirtti.

MEDİKAL KÜMELENME ÇALIŞMALARINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Son olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ar-Ge ve Projeler Koordinatörü Sezen Çelik’in başkanlığında Prof. Dr. Ziya Güvenç’in sunumunda gerçekleşen Sağlık Turizmi için kümelenme çalışmaları konulu toplantı gerçekleşti. Toplantıda sektörel kümeleşmenin küme üyesi olan firmalara sağladığı avantajlar masaya yatırıldı. Prof. Dr. Güvenç, küme firmaları uzmanlaşma sayesinde ölçek ekonomisinden faydalanacağı yani üretimin artarken girdi maliyetlerinin düşeceğini ifade etti. Güvenç, bunun yanında sektörel kümeleşmenin küme üyesi firmalara toplu alım anlaşması yapma, ortak pazarlama aktivitesi düzenleme, ileri düzey uzmanlaşma için destek alma, risk sermayesi için daha cazip hale gelme gibi birçok avantaj sağladığını belirtti. Neticede küme içerisindeki firmaların birbirleri ile etkileşiminin artarak bir sinerji oluşturacağına değinen Güvenç, firmaların rekabetçiliği arttıkça, önce kümenin bulunduğu bölgenin sonra da ülkenin rekabetçiliğinin artacağının altını çizdi. Küresel örnekler incelendiğinde sağlıklı sektörel kümelenme oluşturan ülkelerin rekabetçilik ve yenilikçilik açısından da sıralamada ön sıralarda olduğu, dünyadaki 10.000 civarındaki sektörel kümelenmenin 3500’ünün ABD’de, 2000’nin AB’de,  geriye kalan 4500 kümelenmenin ise büyük oranda sırasıyla Çin, Japonya, Güney Kore, Kanada, Avustralya, Hindistan, Tayvan, Brezilya ve Meksika’da yoğunlaştığını ifade eden Prof. Dr. Güvenç Türkiye’de sağlık alanında kümeleşmelerin tam kısmen İstanbul, Ankara ve Samsun’da olduğunu belirtti. Türkiye’de sağlıklı bir sektörel kümelenme oluşturmak için; yol haritası, yönetim kural ve ilkelerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Güvenç, kümelenme içerisinde yeni neslin kurduğu filiz şirketlerin ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu, ayrıca kümelenme ekosisteminde yıkıcı rekabet yerine yetkinlik matrisinde eksik olan doğru alana yatırım olacağını vurguladı.  

Kapanış konuşmasında KSBÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güven, sağlık alanı, medikal teknolojiler ve sağlık turizmi konularında oluşturulacak kümelenme çalışmaları için KSBÜ olarak bölgesel kalkınmaya akademik katkı ve yenilikçi projelerde iş birliği noktasında üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )