Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektör Yardımcıları

Görev Dağılımı:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Birimi

Akademik Teşvik Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Prof.Dr. Mustafa Cem ALGIN  

 

Görev Dağılımı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dış İlişkiler Ofisi

Engelli Öğrenci Birimi

Eğitim Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Fikri Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Prof.Dr. Duygu PERÇİN RENDERS  

 

 

Görev Dağılımı:

Personel Daire Başkanlığı                                                             

Hastaneler Başmüdürlüğü                                              

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği             

Disiplin Kurulları               .             

Etik Kurul

Hizmet İçi Eğitim Kurulu

Prof.Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ  
Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )