Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

24 Mayıs 2021 Pazartesi - Görüntülenme: 827

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından paydaş görüşlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. KSBÜ Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik moderatörlüğünde online olarak gerçekleşen değerlendirme toplantısında Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve idari personel yer aldı.

KSBÜ- KSBÜ Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için hem öğrencilere hem de iç/dış paydaşlara bu faaliyetlere yönelik görüşleri sorulmuştu ve anketler düzenlenmişti. Yapılan toplantıda SBF öğretim üyeleri ve idari personeli bir araya gelerek paydaşların sorulan sorulara verdikleri cevapları değerlendirdiler.

“KALİTE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞABİLMESİ İÇİN PAYDAŞLARIN SÜRECE DAHİL EDİLMESİ KAÇINILMAZ”

Bir kurumda kalite kültürünün yaygınlaşabilmesi için paydaşların sürece dahil edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çelik şunları söyledi: “Bu nedenle üniversitemizde tüm süreçlere paydaşları dahil edecek şekilde bir sistem oluşturduk. Bundan sonra her yıl düzenli olarak üniversitemizde süreçleri paydaş gözünden değerlendirerek faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

Toplantı sonunda, haziran ayında öğrencilerimizle bir araya gelerek bu sonuçların değerlendirilmesi kararı alındı.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )