Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Öğrencilerimizin Dikkatine! Eurostudent VII Projesi Kapsamında Ankete Katılım Daveti

09 Haziran 2020 Salı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülen Eurostudent VII Projesi kapsamında Avrupa’daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonımik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve iyileştirmelerinde yardımcı olmak amacı ile geniş çaplı anket düzenlenmiştir.

 

Üniversitemiz 2019-2020 akademik yılında yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş ile gelen ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin aşağıda linki verilen ankete katılmaları zorunlu olup en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar anketin yanıtlanması gerekmektedir.

Ankete katılım için tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )