Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

KSBÜ’NÜN TERMAL SAĞLIK TURİZM PROJESİ KABUL EDİLDİ

15 Mayıs 2020 Cuma - Görüntülenme: 1371

Üniversitemizin bölgesel kalkınma hedeflerinden biri olan sağlık turizminin geliştirilmesi için attığı adımlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Sağlık temalı bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) stratejik gelişiminde “Rehabilitasyon Tıbbı” ve “Yaşlı Sağlığı” alanlarını mükemmeliyet alanları olarak belirledi. Kütahya’nın uluslararası termal sağlık turizmi alanında hak ettiği şekilde ilerlemesi ve öncülük edebilmesi, bölgeye ekonomik girdi sağlanabilmesi, kaplıcalarının yanı sıra doğal güzelliklerinin, tarihinin, kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla fizibilite çalışması yapılması planlandı ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 Fizibilite Destek Programına başvuruldu. Proje liderliğini bizzat Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun yapmakta olduğu ve Kütahya Termal ve Sağlık Turizm Derneğinin ortak, özel işletmelerin proje iştirakçisi olduğu “Yoncalı’da Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi Fizibilite Desteği” başlıklı proje başarılı bulunarak kabul edildi.

Uluslararası düzeyde sağlık turizmini şehrimize kazandırmak amacıyla proje kapsamında bölgenin termal su kaynaklarını ve mineral içeriklerini, doğal güzelliklerini, sosyoekonomik durumunu, ekonomik ve fiziksel altyapısını konu alan gerekli çalışmalar yapılacak. KSBÜ’nün belirlediği plana uygun şekilde hedeflere ulaşabilmek için öncü olacak faaliyetlerden biri olan bu proje ile kaplıca ve termal sular açısından zengin, iklimsel ve çevresel koşulları sağlık turizmi için elverişli Yoncalı’da bir konaklamalı rehabilitasyon merkezinin kurulması hedeflenmektedir.  Bu merkez için gerekli yatırımların yapılması ile zaman içerisinde bölgedeki konaklamalı rehabilitasyon ve sağlık turizmi ürün çeşitliliği ve geceleme sayıları artacak, bölge gerçek kimliğine kavuşacak ve yeni istihdam olanakları oluşturularak insan kaynakları güçlendirilecek, yeni tesislerin kurulması ve var olanların modernize edilmesi sağlanacaktır.

Tüm bu çıkarımları elde etmek için termal sağlık turizmi alanında dünyadaki eğilimleri takip etmek ve sağlık turistlerinin taleplerini karşılayabilmek önemlidir. Termal turizm bölgelerinde, yüksek katma değer sağlayacak, kalite standartlarına uygun tesislerin, “wellness” -SPA – kaplıca kültürü ve altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz bu gereklilik doğrultusunda Yoncalı bölgesinin coğrafi, turistik ve sağlık unsurlarının tespit edilmesi, konaklamalı rehabilitasyon merkezinde uygulanabilecek tedavi protokollerinin ve kür programlarının belirlenmesi, bölgede konaklamalı rehabilitasyon merkezi için gerekli personel, cihaz, ekipman ve arsa – inşaat maliyetlerinin tespit edilmesi ile uluslararası standartlarda hizmet verebilecek bir yapı oluşmasını hedeflemektedir.

(Fotoğraf: Pandemi dönemi öncesi çekilmiştir.)

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )