Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2019 Yılına İlişkin Akademik Teşvik Başvuru Süreci

22 Ocak 2020 Çarşamba

 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ 

20-28 Ocak 2020

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunulması

04 Şubat 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca Akademik Teşvik başvurularının değerlendirilmesi

06 Şubat 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekindeki puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na gönderilmesi

13 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun değerlendirmesi ve sonuçların ilan edilmesi

20 Şubat 2020

“Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na itiraz edilebilir” hükmü gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna son itiraz süresi

27 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun itirazları değerlendirmesi ve kesin sonuçların ilan edilmesi

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİĞE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİĞİ (17/01/2020 TARİH VE 31011 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2043 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI)

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )